2012-07-20 19:45:26

OBRAZOVANJE ODRASLIH

 

N A T J E Č A J

za upis polaznika u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih u šk.god. 2012./2013.

 

 Željeznička tehnička škola Moravice, 51325 Moravice, Školska 2a     raspisuje

N A T J E Č A J

za upis polaznika u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih u šk.god. 2012./2013.

Prekvalifikacija za zanimanje:

a/ vozač motornog vozila                                24 polaznika - 1 obrazovna skupina

b/ željeznički prometni radnik                        24 polaznika - 1 obrazovna skupina

   /kondukter, vlakovođa, skladištar, blagajnik/

c/ CNC operater/ka                                        24 polaznika -1 obrazovna skupina

d/ tehničar za željeznički promet                   24 polaznika -1 obrazovna skupina                    

Uvjet:

     - Pod a/, b/, i c/, završena srednja škola u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju

     -  Pod d/: završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju

     - Pod a/: položen vozački ispit B kategorije i  duševna i tjelesna sposobnost za upravljanje vozilom C kategorije ili  položen vozački ispit C kategorije

Osposobljavanje

a/ pčelar                                                           48 polaznika – 2 obrazovne skupine
b/ manevrist                                                    24 polaznika -  1 obrazovna skupina

      Uvjet:

     -Završena osnovna škola

Dokumenti potrebni za upis:

Svjedodžba o završnom ispitu, razredne svjedodžbe završene srednje škole, /izvornici ili ovjerene preslike/ fotografija za indeks/pod 1. a/ , b/, c/ i d/ Svjedodžba osmog razreda osnove škole /izvornik ili ovjerena preslika /pod 2. a/, b/  Preslika domovnice Preslika rodnog lista Preslika vozačke dozvole B ili C kategorije, a ako kandidat nema položen vozački ispit C kategorije obavezan je priložiti i uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom C kategorije /pod 1.a/

Prijave za upis s potrebnim dokumentima za prvu obrazovnu skupinu primaju se do 15. rujna 2012. na adresu Škole.

Upis i početak nastave je 15. listopad 2012. u 09,00 sati za sva zanimanja, osim za pčelare za koje je predaja dokumenata do 01. ožujka 2013., a upis i početak nastave 06. travnja 2013. u 9.00 sati.

Predbilježbe se primaju odmah na telefon Škole.

Sve informacije mogu se dobiti na tel. 051/877 118 od 8,00 do 13,00 sati.

 


Željeznička tehnička škola Moravice